Ash Wednesday Mass Times

Mass Schedule –

  8:00am ………. School Mass in St Joseph (Cancelled)

  8:00am ……….  Mass in St Mary (English)

  9:30am ……….  Mass in St Joseph

12:00pm ………. Mass in St Mary (English)

  5:00pm ………. Mass in St Mary (Spanish)

  5:30pm ………. Mass in St Joseph

  7:00pm ………. Mass in St Mary (Spanish)